0769.678.591 | Str. Drumul Timonierului nr. 26 . Sect. 6 . Bucuresti

Dolce Caffe Vending - Termeni si Conditii

Dolce Caffe Vending si-a lansat site-ul www.dolcecaffevending.ro pentru a-si informa personal clientii. Utilizarea acestui site de catre dumneavoastra este conditionata de respectarea conditiilor generale de acces si de utilizarea detaliata mai jos, precum si de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci cand accesati site-ul, cand il parcurgeti si il utilizati, dumneavoastra acceptati implicit si neconditionat termenii si conditiile, care prevaleaza asupra oricarei alte intelegeri pe care ati putea s-o aveti cu Dolce Caffe Vending SRL.

Dolce Caffe Vending S.R.L. garanteaza utilizatorului acces limitat, in interes personal, pe acest site si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica continut in site, de a reproduce continut de pe site, de a copia, de a exploata continut de orice natura de pe site, in scopuri comerciale sau fara acordul scris al Dolce Caffe Vending SRL

Dolce Caffe Vending SRL – cu sediul social in Str. Calea Dorobanti 189, Sector 1, Bucuresti reprezentat legal de Cezar Sima, in calitate de administrator, comercializeaza solutii de umbrire.

Vanzator – Dolce Caffe Vending SRL

Cumparator – poate fi orice persoana fizica care are varsta peste 18 ani sau oricare alta entitate juridica, care accepta o oferta de pret intocmita de vanzator.

Client – poate fi orice persoana fizica care are varsta peste 18 ani sau persoana juridica care are sau obtine acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de catre Dolce Caffe Vending (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare existent intre Dolce Caffe Vending si acesta. Prin acceptarea Telefonica sau electronica a ofertei de catre un potential client, se considera acceptati termenii si conditiile.

Oferta – propunerea facuta de Vanzator pentru vanzarea-cumpararea de solutii de umbrire. In urma solicitarii telefonice sau electronice a Cumparatorului.

Comanda – confirmarea telefonica sau pe e-mail, a ofertei propuse de vanzator, actiune ce duce la deplasarea agentului de vanzari in vederea prezentarii mostrelor si masurarea spatiului, valabil pentru clientii din Bucuresti si Ilfov. Confirmarea pe e-mail a ofertei reprezinta comanda ferma, in cazul contractelor incheiate la distanta.

Contract la distanta – reprezinta contractul incheiat intre Vanzator si Cumparator, fara prezenta fizica simultana a Vanzatorului si a Cumparatorului,
Contract incheiat in afara spatiilor comerciale – reprezinta contractul încheiat în cursul unei deplasari organizate de Vanzator cu scopul sau efectul de a promova şi a vinde Cumparatorului produse sau servicii, in prezenta fizica simultana a Vanzatorului si a Cumparatorului, intr-un loc care nu este spatiul commercial al Vanzatorului.

Agent de vanzari – reprezentant al Vanzatorului, ce se deplaseaza la domiciliul sau locatia Cumparatorului.
Document – prezentele Termene si Conditii.
Valoarea totala – suma totala, calculata pentru toate produsele/serviciile ce fac obiectul unei oferte.

DOCUMENTE CARE TIN DE CONTRACT

Prin trimiterea unei cereri de oferta, telefonic sau electronic, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile comerciale.
Contractul la distanta se considera incheiat intre Vanzator si Cumparator in momentul acceptarii de catre Cumparator a ofertei primite ce contine cotele pentru care se vor produce solutiile de umbrire.
Contractul incheiat in afara spatiilor comerciale se considera incheiat in momentul semnarii de catre Vanzator si Cumparator.

COMANDA

Cumparatorul poate efectua o comanda telefonic sau electronic, dupa analizarea ofertei intocmite de Vanzator.
Vanzatorul isi rezerva dreptul sa modifice pretul, dar cu obligatie de a il instiinta pe cumparator in oferta trimisa.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie vanzarea si montajul solutiilor de umbrire, confectionate pentru dimensiunile si cu caracteristicile stabilite in oferta, ce sunt parte integranta a contractului si reprezinta comanda ferma. Orice modificare ulterioara se va face contra cost.
Daca cumparatorul opteaza pentru varianta cu montaj, îsi asuma raspunderea pentru tot procesul necesar, constand in gaurirea tamplariei, tavanului sau peretilor, vanzatorului nefiindui imputabila nicio deteriorare a acestora.
Adresa montaj/livrare este stabilita in momentul lansarii comenzii.

PRETUL

Pretul total convenit si acceptat de ambele parti este stabilit dupa masuratorile efectuate de vanzator, in cazul in care este semnat un contract incheiat in afara spatiilor comerciale.
Pretul total convenit si acceptat de ambele parti este stabilit dupa primirea cotelor de la Cumparator, in cazul in care este incheiat un contract la distanta.

MODALITATE DE PLATA

Contract incheiat in afara spatiilor comerciale:
Avans, in proportie de 30% din suma, in momentul semnarii contractului prin transfer bancar sau numerar.
Diferenta de 70% din suma va fi platita in ziua efectuarii montajului, numerar sau prin transfer bancar in ziua anterioara efectuarii montajului

Contract la distanta
Avans, in proportie 30% din suma, in momentul semnarii contractului prin transfer bancar sau numerar.
Diferenta de 70% din suma va fi platita in ziua efectuarii montajului/livrarii, numerar sau prin transfer bancar in ziua anterioara efectuarii montajului.

LIVRARE/MONTAJ

Termenul de montaj al produselor este de 10 zile lucratoare, dupa încasarea avansului, pentru produselor din catalog .

Termenul de livrare/montaj pentru produsele achizitionate poate creste in functie de disponibilitatea cumparatorului si este considerat acceptat de catre acesta, daca nu exista nicio sesizare pe adresa de e-mail : info@dolcecaffevending.ro
Costul montajului este de 100 lei/comanda si va fi efectuat de vanzator prin angajati proprii sau companii partenere, la adresa indicata de cumparator si este inclus in oferta de pret. Vanzatorul isi rezerva dreptul sa modifice pretul montajului, numai cu instiintarea Cumparatorului in cadrul ofertei de pret.
Pentru Bucuresti si Ilfov, transportul este gratis. Pentru oricare alta localitate din tara, se va calcula costul in functie de distanta si dificultate montaj.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE VaNZATORULUI

Vanzatorul va asigura buna functionare a bunurilor, instruind cumparatorul cu privire la datele tehnice de functionare ale acestora.
Bunurile raman in proprietatea vanzatorului pana la achitarea totala, de catre cumparator.
Vanzatorul va monta bunurile, daca este inclus in contract serviciul de montaj, in termen de 7 zile lucratoare, prin intermediul angajatiilor proprii sau companii partenere, la adresa indicata de cumparator.
Vanzatorul va livra bunurile in 7 zile lucratoare,, prin intermediul angajatiilor proprii sau companii partenere, la adresa indicata de cumparator.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE CUMPARATORULUI

Semnarea contractului incheiat in afara spatiilor comerciale sau comanda transmisa electronic reprezinta acceptul clientului privind preluarea si prelucrarea datelor si confirmarea acestuia ca a studiat atat termenii si conditiile cat si politica privind prelucrarea datelor personale pe site-ul www.dolcecaffevending.ro
Cumparatorul se obliga sa foloseasca produsele contractate potrivit destinatiei acestora, fara deteriorari.
Cumparatorul se obliga sa plateasca facturile/bonurile fiscale emise de vanzator, conform cap Plata.

GARANTII

Garantia produselor este de 12 luni pentru persoanele juridice sau 24 luni pentru persoanele fizice in conditii corespunzatoare de folosinta.
Termenul de remediere defectiune – maxim 10 zile. Reparatiile/înlocuirile pentru piesele componente defecte datorita unor vicii de fabricatie ale sistemelor de umbrire, sunt suportate de catre vanzator.

PENALITATI

Pentru nerespectarea termenului de livrare al produselor vanzatorul va plati penalitati de intarziere in valoare de 0,1 % pe zi calculate la valoarea totala a contractului, ce vor fi aplicate dupa a 7-a zi de intarziere, dar se vor calcula de la data termenului de livrare. Nu vor fi calculate penalitati de intarziere datorate oricaror intarzieri cauzate de eventualele remedieri ce se vor impune a fi realizate ulterior si care au fost in prealabil consemnate in Procesul verbal de receptie. De asemenea vanzatorul este exonerat de plata oricaror penalitati in cazul in care nerespectarea termenului de livrarea sau montare al produselor se datoreaza unor cauze exterioare vointei sale si imputabile cumparatorului.
Pentru neplata la timp, potrivit clauzelor contractuale, cumparatorul va plati vanzatorului penalitati de intarziere in valoare de 0,1 % pe zi calculate la valoarea totala a contractului. Acestea vor fi aplicate incepand cu a 7-a zi de intarziere dar se vor calcula de la data expirarii termenului de plata si nu sunt limitate in intinderea lor de cuantumul total de plata.

FORTA MAJORA

Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen si/sau in mod necorespunzator, total sau partial , a oricarei obligatii care ii revin in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor respective a fost cauzata de forta majora.
Partea care invoca Forta Majora este obligata sa notifice in scris cealalta parte asupra existentei unui asemenea caz intr-un termen de maxim 3 zile de la aparitia acestuia. Notificarea urmeaza a fi insotita de un certificat emis de catre institutiile sau organele competente care sa ateste exactitatea evenimentelor invocate.
Partea care invoca Forta Majora se angajeaza sa depuna toate eforturile in vederea remedierii situatiei create si spre a limita consecintele privitoare la acest contract.
Toate termenele stabilite de catre parti prin prezentul contract se vor prelungi cu durata de timp in care se mentin circumstantele care au generat cazul de forta majora fara a antrena plata nici unei penalitati din partea partilor.
Daca cazul de forta majora invocat de catre una dintre parti se mentine pe o perioada de timp mai mare de 3 luni oricare dintre parti prezentul contract inceteaza de drept, partile urmand a-si onora in totalitate obligatiile ajunse exigibile pana la aceasta data.

HYPERLINK-URI

Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.ambientmar.ro necesita o autorizatie prealabila in scris de la Dolce Caffe Vending SRL. Daca doriti sa plasati un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare sa contactati in scris.

Dolce Caffe Vending SRL nu poate fi, in nici un caz, facuta responsabila pentru punerea la dispozitie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecand de la site-ul www.Dolce Caffe Vending.ro si nu este responsabila, in nici un fel, de continutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecand de la aceste site-uri.

LIMITAREA RESPONSABILITATII

Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu. In nici un caz, Dolce Caffe Vending SRL nu va putea fi facut responsabili pentru daune directe sau indirecte si in special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultand din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Continutul site-ului este prezentat fara nici o garantie, de nici o natura.

Informatiile asupra produselor, serviciilor, caracteristicilor si preturilor acestora corespund unei definitii la momentul redactarii lor sau al actualizarii diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ si deci nu sunt si nu trebuie sa fie considerate ca o oferta contractuala a produselor si serviciilor oferite de Dolce Caffe Vending SRL. Erori sau omisiuni pot interveni.

DREPT APLICABIL

Prezentele Conditii Generale, precum si orice litigiu in legatura cu sau decurgand din clauzele acestor Termeni si Conditii sau din accesarea / functionarea / disfunctionalitatea site-ului se supun dreptului intern roman. Limba Conditiilor Generale si a site-ului este limba romana. In caz de litigiu, numai instantele romanesti vor fi considerate competente.

ACTUALIZAREA CONDITIILOR GENERALE

Dolce Caffe Vending SRL isi rezerva dreptul de a modifica si actualiza in orice moment accesul la site, precum si Temenii si Conditiile Generale. Aceste modificari si actualizari sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de indata ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie sa se raporteze in mod regulat la aceasta rubrica pentru a verifica termenii si conditiile in vigoare.
Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function query() on null in /home2/homesol/public_html/dolcecaffevending2022/_footer.php:2 Stack trace: #0 /home2/homesol/public_html/dolcecaffevending2022/termeni-si-conditii.php(121): include() #1 {main} thrown in /home2/homesol/public_html/dolcecaffevending2022/_footer.php on line 2